Privacy

Dit Privacybeleid maakt integraal deel uit van de Algemene Voorwaarden. Door deze website te bezoeken en te bekijken of gebruik te maken van de diensten ervan, aanvaardt u de Algemene Voorwaarden (en dus ook het Privacybeleid en het Cookiebeleid). Gelieve die grondig door te nemen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

De verantwoordelijke partij is Greige bv, met hoofdkantoor gevestigd in Nazareth. Als u om welke reden dan ook contact met ons wilt opnemen, kunt u dat doen door een e-mail te sturen naar privacy@greige.be, of door te telefoneren naar +32 485 83 46 79

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

De gegevens die u vrijwillig via deze website verstrekt, hetzij door de portaalsite te bezoeken, hetzij door om het even welk formulier in te vullen, zoals het formulier voor gebruikersregistratie of het formulier om informatie aan te vragen, worden uitsluitend verwerkt om u de diensten aangeboden op deze website te kunnen verlenen.

U wordt op de hoogte gebracht van welke informatie nodig is voor een correcte dienstverlening, en welke informatie optioneel is. Als vereiste gegevens niet, onvolledig of onjuist ingevoerd worden, zijn wij niet in staat u een correcte dienstverlening te bieden.

Weet dat u te allen tijde van gedachten kunt veranderen: elke toestemming die u ons hebt gegeven met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens kan op elk moment worden ingetrokken, zonder terugwerkende kracht.

Specifieke doeleinden

Door gebruik te maken van de site verklaart u dat u de wettelijk vereiste minimumleeftijd hebt bereikt, dat de gegevens die u ons verstrekt correct zijn, en dat u ermee instemt dat uw persoonsgegevens automatisch of handmatig worden verwerkt.

Uw informatie wordt verzameld voor de volgende doeleinden:

  1. Voor het beheer van de registratie op de pagina's voor gebruikersregistratie en om toegang te krijgen tot de website.
  2. Voor het beheer van de aanvragen die u ons via de daartoe voorziene contactformulieren toestuurt.
  3. Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
  4. Om de navigatie en/of functionaliteit van de website opnieuw te ontwerpen en/of aan te passen.
  5. Voor statistische analyse.
  6. Om onze bedrijfsstrategie te bepalen en bij te sturen.

U wordt op de hoogte gesteld van eventuele aanvullende doeleinden op de formulieren voor gegevensverzameling.

Hoe mogen wij uw gegevens verwerken?

De verwerking van de gegevens verstrekt via de website is gebaseerd op de toestemming gegeven door de gebruikers wanneer zij dit privacybeleid aanvaarden.

Hoelang houden wij deze persoonsgegevens bij?

De gegevens worden in onze systemen opgeslagen gedurende de termijn die strikt noodzakelijk is om de dienst aan te bieden of te garanderen, en gedurende de termijn waarin wij wettelijk verplicht zijn om de gegevens te bewaren om eventueel te reageren op verwerkingsgerelateerde kwesties. Na deze termijnen worden de gegevens vernietigd.

Beveiliging van gegevens

Helaas is het internet geen volledig beveiligde omgeving. Daardoor kunnen wij de veiligheid niet garanderen van enige informatie die u ons via het internet toestuurt. Wij zijn niet aansprakelijk voor mogelijk geleden verlies of schade als gevolg van het verlies van de vertrouwelijkheid van zulke informatie.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens?

U kunt steeds uw recht op inzage, rectificatie, annulering, bezwaar en beperking van de verwerking en, indien van toepassing, uw recht op gegevensoverdraagbaarheid uitoefenen door ons aan te schrijven, met een bijgevoegde kopie van uw identiteitskaart, op het hogervermelde adres van het hoofdkantoor van Greige bv, of door een e-mail te sturen naar privacy@greige.be.

In elke e-mail die wij u sturen vindt u de mogelijkheid om u kosteloos en eenvoudig uit te schrijven van deze vorm van communicatie.

Daarnaast kunt u, als u van mening bent dat uw rechten zijn geschonden, contact opnemen met de bevoegde gegevensbeschermingsinstantie, die als onafhankelijke toezichthoudende autoriteit verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving inzake gegevensbescherming.

Veranderingen in het Privacybeleid

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen of aanpassen. De momenteel geldende voorwaarden vindt u steeds op deze pagina. Wij raden u aan om deze voorwaarden door te nemen telkens als u de site bezoekt, zodat u volledig op de hoogte bent voordat u ons enige informatie verstrekt.